വീണ്ടും പ്രസിഡണ്ട് സ്ഥാനം നിലനിർത്തി ജിജി കെ തോമസ്; വാശിയേറിയ മത്സരത്തിൽ വിജയം വോട്ടെടുപ്പോടെ

വീണ്ടും പ്രസിഡണ്ട് സ്ഥാനം നിലനിർത്തി ജിജി കെ തോമസ്; വാശിയേറിയ മത്സരത്തിൽ വിധി വോട്ടെടുപ്പോടെ
---------------------------------
തിരുവമ്പാടി: കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി തിരുവമ്പാടി യൂണിറ്റിൻ്റെ പ്രസിഡണ്ട് സ്ഥാനം വീണ്ടും നിലനിർത്തി ജിജി കെ തോമസ്, വാശിയേറിയ മത്സരത്തിൽ ന്യൂ സാജ് ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ...
ഉടമ ജോസിനെയാണ് ജിജി കെ തോമസ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ 13 വർഷങ്ങളായി ജിജി കെ തോമസ് തന്നെയാണ് തിരുവമ്പാടി യൂണിറ്റിനെ നയിച്ചു വരുന്നത്.

തിരുവമ്പാടി എംസി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഇന്ന് നടന്ന വാർഷിക ജനറൽബോഡിയിലാണ്, 2024-26 വർഷത്തെ ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്.
[+] Show More