പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി; അധിക ഗ്രാന്റ് നേടിയെടുക്കാന്‍ വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്

തിരുവമ്പാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി 2022 – 27ന്റെ ഭാഗമായി വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് , ആസൂത്രണ സമിതി, സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ എന്നിവരുടെ സംയുക്ത യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചു.

പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷന്റെ 1.5 കോടിയിലധികം വരുന്ന അധിക ഗ്രാന്റ് നേടിയെടുക്കുന്നതിനുവേണ്ടി പതിനാല് ...
വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും, ഈ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ചുമതലയുള്ള ചെയർമാൻമാർ, കൺവീനർമാർ, അംഗങ്ങൾ, ആസൂത്രണ സമിതി അംഗങ്ങൾ, സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

ബുധനാഴ്ച രണ്ട് മണിക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മേഴ്സി പുളിക്കാട്ട് അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കെ എ അബ്ദുറഹിമാൻ ആസൂത്രണ പ്രക്രിയകളുടെ നടപടികൾ വിശദീകരിച്ചു. സ്ഥിരം സമിതി അദ്ധ്യക്ഷരായ ലിസി മാളിയേക്കൽ, രാമചന്ദ്രൻ കരിമ്പിൽ, റംല ചോലക്കൽ, മുഹമ്മദലി കെ.എം, സെക്രട്ടറി വിബിൻ ജോസഫ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു.
[+] Show More
More Videos